Flyktningregnskapet 2011

Linken leder deg videre til Flyktninghjelpens nettside der du kan laste ned Flyktningregnskapet 2011. Jeg har skrevet landprofilene for Storbritannia, Frankrike, Hellas, Italia, Tsjekkia, Ungarn og Malta. I tillegg har jeg bidrat med korrektur, språkvask og oppdatering av statistikk, samt ansvarlig for distribusjon.

Feilslått piratsatsing

Denne artikkelen ble skrevet for og publisert i Flyktninghjelpens utenriksmagasin Perspektiv januar 2011:

Feilslått piratsatsing
Innsatsen som er satt inn for å stoppe piratvirksomheten utenfor Afrikas Horn er ett pengesluk. Pengene som brukes på det militære nærværet kunne utrettet mye mer på land.

- Jeg regnet på det i 2009, når man sendte nedover det norske marinefartøyet Fridtjof Nansen. Man kunne fått 100 000 politifolk i Puntland for samme prisen av en Fridtjof Nansen, forteller Stig Jarle Hansen, som er førsteamanuensis ved Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB).

Hansen mener også at det er feil at innsatsen på land i for stor grad er fokusert på å bygge opp sentralstaten i stede for å satse på virkemidler der piratvirksomheten utspiller seg. Han mener at hvis man hadde fått 10 000 godt lønna politifolk i Puntland, med motivasjon til å stoppe piratvirksomheten hadde dette utgjort en stor forskjell. 

- De beste antipiratoperasjonene i verden har vært gjort av Somaliland, med kun ett vellykket piratangrep annet hvert år. De har flest pirater i sine fengsler og de har etterretningsbaserte aksjoner som kan slå til lokalt og ta piratene på bakken, sier Hansen. 

Statsbygging ikke nok
Han mener at det går an å bygge lokale institusjoner som ikke nødvendigvis er en del av den somaliske staten, for den eksisterer ikke, i følge Hansen

- I beste fall så er statsbyggingen i Somalia som sådan et langsiktig prosjekt. Den somaliske regjeringen kontrollerer kun en liten del av hovedstaden og politiet er gjennomkorrupt. Hvis du skal bekjempe piratvirksomheten må det gjøres der piratene er. Puntland har hatt en politistyrke som har fungert for Puntland..

I følge Hansen er det ikke tropper som trengs, men politieksperter eller diplomater. Er man ikke villig til å gå den veien kan man bli sittende med piratvirksomheten i lang tid fremover.

Norge har vært bidragsyter med utdanning av politi både i Irak og Afghanistan. Et lignende prosjekt med norsk støtte har vært utført i Mogadishu i regi av FNs utviklingsprogram (UNDP).

- Dette har feilet stort, fordi man ikke har greid å få ut lønn til politifolkene. Man har trenet politifolkene i Kenya eller Uganda og sendt dem hjem, men man har ikke klart å følge opp. Noen har solgt utstyret og hoppet av. Det har blitt litt bedre, men fortsatt er det en del av politistyrken som ikke får betalt. Og de er langt vekk fra piratvirksomheten. Kanskje EU skulle tatt over disse politistøtteprogrammene, foreslår Hansen.

Norge vil satse mer på land
Men den norske regjeringen vil også satse mer på tiltak på land.

- Vi må arbeide langsiktig for å sette myndighetene i stand til å gripe inn overfor sjørøvere. Det er en av grunnene til at Norge hvert år gir mer enn 200 millioner kroner til stabilisering i Somalia, forteller statssekretær Erik Lahnstein i Utenriksdepartementet.

Lahnstein poengterer at den norske regjeringen også er opptatt av å styrke lokale domstoler, politi og fengsler slik at sjørøvere kan straffeforfølges i regionen.
- Det er etablert et støttefond mot sjørøveri som finansierer hastetiltak i hele regionen. Norge er en av fondets største bidragsytere, og har bidratt til opplæring av dommere og påtalemyndighet, utvikling av fengsler, tolking og fangetransport. Det er kun gjennom en kombinasjon av tiltak på mange fronter vi kan bekjempe sjørøveriet, forteller Lahnstein.

 


Kirkens Nødhjelp
Kirkens Nødhjelp har prosjekter i Puntland som skal bidra til å forebygge og gi unge mennesker ett alternativ til piratvirksomheten, men Hansen tror ikke dette vil stoppe rekrutteringen til piratvirksomheten, til det er profitten for stor. I dag kan en pirat tjene 50 000 USD for et vellykket angrep.

- Dette er et pilotprosjekt som startet i mai 2010. Vi vil høste av erfaringene og håper dette kan være til inspirasjon til prosjekter i en større skala, sier Kirsten Engebak, som er seksjonsleder for Øst-Afrika i Kirkens Nødhjelp. Hun mener det ikke er noen samsvar mellom ressursbruken på land og til havs, men forstår at det er et akutt beskyttelsesbehov for skipene og mannskapene.

- Vi kunne utrettet mye viss pengene på KNM Fridjof Nansen hadde blitt brukt på disse tiltakene. Vi forstår ikke at man ikke matcher innsatsen på land, sier Engebak oppgitt.

Kirkens Nødhjelps prosjekt i Puntland har en budsjettramme på 14 millioner over 3 år, og er finansiert av Norges Rederiforbund, Norsk Krigsforsikring for skip og norsk UD. KNM Fridjof Nansen knapt 6 måneder lange oppdrag kostet over 200 millioner kroner.

- Gjennom en treårsperiode kommer vi til å nå 50 000 mennesker gjennom vårt kampanje- og holdningsarbeid for å bekjempe piratvirksomheten. Og 600 ungdommer vil få yrkesfaglig opplæring og en mulighet for et alternativ levebrød, forteller Engebak.

Hun legger til at piratvirksomheten for øvrig har liten aksept blant somaliere flest.
- Befolkningen ønsker ikke å bli assosiert med pirater. Døtre nektes å inngå ekteskap med pirater. Befolkningen tar på alvor når religiøse ledere advarer mot samarbeid med pirater, forteller Engebak.

Norsk bidrag
1. august 2009 satte norske regjeringen inn KNN Fridjof Nansen i jakten på piratene i Adenbukta. Det norske marineskipet avverget i løpet av seks måneder minst ett piratangrep og gjennomført en rekke inspeksjoner av mulige piratfartøyer i det utsatte området. Skipet havnet i flere konfrontasjoner hvor spesialsoldatene om bord både har pågrepet antatte pirater og havnet i skuddvekslinger. To pirater skal ha blitt skutt og drept.

Regjeringen vurderer på ny å sende marinefartøyer til kysten utenfor Afrikas Horn og det norske forsvaret vurderer også å sende orionfly for å overvåke piratvirksomheten.
Forsvarsminister Grete Faremo sier at regjeringen planlegger for et norsk bidrag i anti-piratoperasjon i Adenbukta i 2012, melder regjeringen.no

- Det er naturlig at Norge, som en stor skipsfartsnasjon, deltar for å stanse piratene og bidrar til at skipene igjen kan seile trygt, forteller Faremo.

FAKTA:

♣    Fra oktober 2009 til oktober 2010 har totalt 20 fartøy med en besetning på 409 sjøfolk blitt kapret utenfor Afrikas Horn.
♣    Over 20 000 skip passerer gjennom Adenbukten hvert år.
♣    Totalt 33 marinefartøy med tilhørende 37 helikoptre befinner seg nå i området utenfor Afrikas Horn.
♣    Løsesum per fartøy er på rundt 5 millioner dollar.
♣    Til nå har tre norske fartøy blitt kapret utenfor Afrikas Horn.
♣    KNM Fridjof Nansen jaktet i 6 måneder på pirater. Prislappen var over 200 millioner kroner.


Gir ungdom en ny sjanse

TV-aksjonen gir mennesker på flukt et hjem

Ny avtale inngått med UNRWA

Rekordinnsamling for Flyktninghjelpen

Historisk avtale med DFID

Basar for Afrikas horn

Matkrise på Afrikas horn

Klimaeffekter bekjempes lokalt

Nansenkonferansen – et håp for fremtiden

Internasjonal somling koster menneskeliv

Utdanning til barn på flukt kan gi varige løsninger

En kanondag med Solheim

Humanitær innsats styrkes gjennom ny avtale

Utdanning som humanitær hjelp

Regn og flom herjer på Sri Lanka

Klimaoptimisme med blandede følelser

Utdanningssuksess for funksjonshemmede barn i Burundi

Markerte Lucia-dagen i Oslo Domkirke